1/2013

Dne 23.1.2013 paní J.T. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádala o poskytnutí informace, týkající se oblasti úklidu veřejných prostranství Prahy a to celkem ve 13 otázkách (jak je zabezpečen úklid veř. prostranství, podle jakých pravidel, kolik bylo vynaloženo prosředků apod.).

Informace jí byly v zákonné lhůtě poskytnuty.