1/2015

Dne 12.1.2015 spol. Business Media CZ, s.r.o. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádala o poskytnutí informace, týkající se investičních plánů MČ pro rok 2015, které budou financovány z rozpočtu MČ, příp. z jiných veřejných rozpočtů.

Informace jí byly v zákonné lhůtě poskytnuty:
1. Zastupitelé MČ Praha-Velká Chuchle doposud neschválili rozpočet. Termín, kdy by měl být schválen, není zatím určen, bude znám až po schválení rozpočtu hl.m.Prahy.
2. Do návrhu do rozpočtu nebyly zatím zahrnuty žádné investiční záměry.