1/2016

Dne 11.2.2016 spol. Istav Media CZ, s.r.o. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádala o poskytnutí informace, týkající se investičních plánů MČ pro rok 2016, které budou financovány z rozpočtu MČ, příp. z jiných veřejných rozpočtů.

Informace jí byly v zákonné lhůtě poskytnuty:

Přístavba nového pavilonu ZŠ Charlotty Masarykové, Praha 5 - Velká Chuchle:
popis projektu - jedná se o dostavbu nového pavilonu základní školy se samostatným vstupem, propojeného s hlavní budovou spojovací chodbou, obsahující celkem čtyři učebny, jeden kabinet a tělocvičnu včetně přístupových koridorů, schodiště, šaten a sociálního zázemí a dále nástavbu jednoho patra objektu školní jídelny, který je součástí stávající budovy ZŠ, kde vzniknou dvě učebny,

plánovaná stavba se v současné době nachází ve fázi schválené studie, uvažovaný rozpočet stavby je v rozmezí 25-30 mil. Kč,

projektant stavby byl vysoutěžen na konci minulého roku a smluvně zajištěn pro realizaci všech stupňů projektové dokumentace včetně zajištění ÚR a SP,

zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby je časově vázáno na zhotovení tendrové dokumentace - předpoklad do 06/2016.