1/2022

Dne 7.1.2022 pan R.P. požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací následujícího znění:

1) Žádám o zaslání Protokolu z kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy ze dne 15.7.2020, převzetí dne 16.7.2020 paní starostkou Felix Sp.zn S-MHMP 637033/2020

2) Žádám o zaslání veškerých podkladů ze zápisu z 1. dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2021

Informace mu byly poskytnuty:

K požadavku č. 1:

V příloze zasílám protokol z kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy ze dne 15.7.2020.

K požadavku č. 2:

V příloze zasílám zápis z 1. dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2021.