10/2011

Dne 27.7.2011 požádal Ing. J.Š. o audio nahrávku z 13. mimořádného jednání ZMČ.
Nahrávka na CD mu byla v zákonné lhůtě poskytnuta.