10/2014

Dne 18.6.2014 paní J.P. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádala o poskytnutí informace, týkající se kritérií pronájmu restaurace Nad poštou ve třech otázkách (podmínky výběru vítěze a přehled nabídek ostatních zájemců, datum otevření restaurace a rozpis plateb nového nájemce). 

Informace byla v zákonné lhůtě poskytnuta.