10/2019

Dne 24.9.2019 pan Ing. M.A. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informace, týkající se „poskytnutí kopie podkladů ze 7. zasedání Zastupitelstva MČ konané dne 23.9.2019 stran zamýšleného projektu BYTY CHUCHLE“.

Informace mu byly v zákonné lhůtě poskytnuty:

a) Projekt VILY CHUCHLE - Spolupráce s MČ Praha – Velká Chuchle ze dne 17.6.2019,

b) Přehled usnesení č. 3/2019 ze zasedání ZMČ konaného dne 27.5.2019,

c) Zápis z jednání – St. č. 4506 TV Velká Chuchle – ulice Na Hvězdárně ze dne 20.6.2019,

d) Oznámení záměru prodeje pozemku parc.č. 996/3 v k.ú. Velká Chuchle ze dne 3.6.2019,

e) Projekt BYTY CHUCHLE (BCH2) – Žádost o souhlas s pracovní studií projektu BYTY CHUCHLE 05.2019 ze dne 4.6.2019,

f) Předběžná dohoda o spolupráci mezi VILY CHUCHLE a.s. a Městskou částí Velká Chuchle.

Dne 16.10.2019  pan Ing. M.A. požádal o doplnění původní žádosti s konstatováním, že původní žádost nebyla vyřízena, a to v bodech 3) a 4), tzn. „předložení kopie nabídek coby reakcí na předmětný záměr prodeje pozemku 996/3 v k.ú. Velká Chuchle a kopie případných stanovisek Magistrátu hl. m. Prahy v souvislosti s prodejem předmětného pozemku“. K doplnění žádosti mu byly zaslány požadované kopie písemností, a to:

a) Žádost o koupi pozemku parc.č. 996/3 ze dne 20.6.2019,

b) Stanovisko Oddělení městských částí Odboru evidence majetku MHMP ze dne 3.9.2018.

Informace mu byly v zákonné lhůtě poskytnuty: