10/2020

Dne 23.6.2020 paní M.H. požádala podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informace, týkající se průběhu privatizace bytového fondu MČ v minulém roce 2019 (celkem 12 otázek).

Informace jí byly v zákonné lhůtě poskytnuty:

Vzhledem k tomu, že u MČ Praha – Velká Chuchle neprobíhala v minulém roce 2019 privatizace bytového fondu, zasíláme Vám dle Vašeho požadavku odpovědi na otázky č. 5, 6, 7 a 12:

5) Kolik jste evidovali celkem nemovitého majetku podle typu objektu (budova, byt, nebytový prostor, parcela, sloup, stavba, věcné břemeno, právo stavby) k 31.12.2019 ?

budova – počet karet: 30 (z toho bytové domy 4, nebytové domy 6, ostatní 20)          hodnota celkem: 305658tis.Kč

stavba – počet karet 111                  hodnota celkem: 305909tis.Kč

parcela – počet karet 342                 hodnota celkem: 101682tis.Kč

věcné břemeno – MČ oprávněná – počet karet 1          hodnota: 32tis.Kč

(byty, „nebyty“ nejsou evidovány samostatně – jsou součástí budov, sloupy ani práva stavby neevidujeme).

6) Kolik majetkových pohybů jste v loňském roce celkem zaevidovali podle typů objektů ?

majetkové pohyby:

u staveb – 10 pohybů, u budov - 3 pohyby (vše u nebytových budov), u pozemků - 3 pohyby, zaevidováno 1 věcné břemeno, kde je MČ oprávněný subjekt.

7) Jaké nejčastější změny majetku jste zaevidovali (nabytí – smlouvou, svěřením,……; pozbytí – smlouvou, odsvěřením, ….) – počty případů od 1.1.2019 do 31.12.2019 ?

druhy pohybů:

svěření – 1 (celkem svěřeny jedním protokolem 3 parcely a 4 stavby),

stavební činností – 11 staveb a budov (rekonstrukce objektů, příp. pořízení nových),

zřízení VB (MČ oprávněná) – 1 v rámci smlouvy o prodeji pozemku,

ostatní – v rámci soudního řízení získána 1 stavba a 2 parcely,

prodej – v rámci jedné kupní smlouvy prodány 4 pozemky.

12) Pořídila Vaše MČ v loňském roce nemovitý majetek pro HMP ? Pokud ano, o jaký majetek se jednalo ?

viz bod 7

stavební činností – přístavba budovy ZŠ vč. pořízení dalších objektů (opěrná zeď, zpevněná plocha, komunikace atd.), rekonstrukce hřišť, výstavba oplocení,

v rámci kupní smlouvy zřízeno věcné břemeno pro přístup ke splaškové kanalizaci,

v rámci soudního sporu získán objekt (klubovna, šatny) u fotbalového hřiště vč. 2 parcel.