10/2022

Dne 19. 12. 2022 paní Ing. M. S. požádala podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím oposkytnutí informací ve znění:

1. Jaký je celkový počet zaměstnanců úřadu ke dni podání žádosti,
2. jaký je mezi nimi podíl mužů a žen,
3. kolik z výše uvedeného počtu zaměstnanců je starobních důchodců,
4. kolik zaměstnáváte osob se zdravotním postižením.

Informace jí byly poskytnuty:

K otázce č. 1)
Celkový počet zaměstnanců MČ Praha - Velká Chuchle je 11.

K otázce č. 2)
Z výše uvedeného počtu zaměstnanců MČ je 6 žen a 5 mužů.

K otázce č. 3)
Z výše uvedeného počtu zaměstnanců MČ jsou 2 ve starobním důchodu.

K otázce č. 4)
MČ Praha - Velká Chuchle nezaměstnává žádnou osobu se zdravotním postižením.