10/2009

10/2009
Dne 30.9.2009 pan D.K. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí této informace:

 „zvukový záznam bodu č.5 - projednání místního referenda na ZMČ dne 21.9.2009."

Informace mu byla v zákonné lhůtě poskytnuta.
(Převzato osobně dne 7.10.2009).