10/2010

Dne 8.12.2010  firma AZ TRADE INVEST s r. o. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádala na základě plné moci Hany Hoškové o poskytnutí této informace:

"vyhledání dokumentace k domu č. p. 111 v k. ú. Velká Chuchle"

Informace byla v zákonné lhůtě poskytnuta