11/2011

Dne 27.7.2011 požádal Ing. J.Š. o informaci - částky mzdového fondu 01-06/2011.
Informace mu byla v zákonné lhůtě poskytnuta.

Dne 11.11. 2011 požádal Ing. J.Š. o tyto informace: 1. Poskytnutí závěrečné zprávy spol Cityplan s.r.o.  2. Měsíční platby nájmů p. H. v ulici Nad Poštou za rok 2011 3. Řád pohřebiště MČ Velká Chuchle. Informace mu byly po uhrazení poplatku ve lhůtě poskytnuty. 

Dne 24.11. 2011 požádal pan V.K. o tuto informaci: Poskytnutí zvukového záznamu z 18. zasedání ZMČ Praha- Velká Chuchle. Záznam mu byl po zaplacení poplatku ve lhůtě poskytnut.

Dne 28.11. 2011 požádal ing. M.L. o tuto informaci: Žádost o poskytnutí dopravní studie- Fa. Cityplan spol. s.r.o. Žádost mu byla po uhrazení poplatku ve lhůtě poskytnuta.