11/2012

Dne 18.4.2012 pan V.K. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí této informace:

1.      předání  kompletního seznamu všech autorizovaných příspěvků umístěných na tento web

2.      poskytnutí kopií písemných rozhodnutí, event. příkazy, na jejichž základě bylo provedeno vymazání článků

3.      sdělení, zda existuje prováděcí nařízení k ZMČ schváleným pravidlům diskusního fóra upravující posuzování závadnosti obsahu příspěvků umísťovaných na web

4.      proč není zveřejňováno na místě smazaného příspěvku i konkrétní odůvodnění tohoto opatření s odůvodněním závadnosti

 

Informace mu byly v zákonné lhůtě poskytnuty.