11/2014

Dne 18.6.2014 pan R.P. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informace, týkající se nákladů na konání referenda, výletu důchodců, problematiky vodného a stočného v klubovém domě a pečovateslké služby (celkem 11 otázek).

Informace byla v zákonné lhůtě poskytnuta.