11/2019

11/2019

Dne 27.9.2019 pan Ing. M.A. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informace, týkající se „poskytnutí kopie konceptu kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č. 996/3 mezi VILY CHUCHLE a.s. (jako kupující) a ÚMČ Praha – Velká Chuchle (jako prodávající), který přislíbila zaslat do druhého dne od konání 7. zastupitelstva MČ dne 23.9.2019 pověřená osoba na straně kupující".

Informace mu byly v zákonné lhůtě poskytnuty.