11/2020

Dne 25.6.2020 pan Ing. J.Š. požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informace, týkající se poskytnutí písemných dokumentů za volební období 2018-2020 p. M. Melichara a p. Felix ohledně pokroků v jednání o mimoúrovňovém křížení (stanoviska orgánu státní správy, souhlasná stanoviska všech dotčených subjektů (vlastníků přilehlých pozemků) s případnou variantou tunel-podjezd. Bez údajů GDPR. A poskytnutí prezenční listiny ze dne 17.6.2020 z jednání se SŽ, vlastníky pozemků a p. Felix (Mařík, Melichar). Poskytnutí zápisu z jednání. Se zakrytím osobních údajů účastníků dle GDPR.

Informace mu byly v zákonné lhůtě částečně poskytnuty:

K žádosti sděluje povinný subjekt následující informace (s výjimkou těch, které byly samostatným rozhodnutím částečně odmítnuty):

K požadavku č. 1) žádosti:

Předmětné dokumenty doručené a odeslané dne 15.7.2020 týkající se problematiky mimoúrovňového křížení železničního přejezdu ve Velké Chuchli jsou průběžně (aktuálně) zveřejňovány na webové stránce MČ, a to v rámci úřadem MČ vkládaných aktualit, v záložce www.chuchle.cz/rozvojchuchle nebo také www.chuchle.cz/samospráva/zápisyzvýborůZMČ, kde jsou zveřejněny zápisy z jednání výborů ZMČ, zejména výboru dopravy a výboru mimoúrovňového křížení. Dále jsou předmětné dokumenty předkládány k projednání na zasedáních ZMČ a uloženy do tzv. elektronického úložiště pro členy místního zastupitelstva (jsou tedy přístupné i pro žadatele, který je členem zastupitelstva). Veškeré dokumenty, o které žádáte, jste měl a stále máte k dispozici.

K požadavku č. 2) žádosti:

Předmětné prezenční listiny ze setkání dotčených majitelů nemovitostí se zástupci SŽ, s.o. dne 17.6.2020 od 17.30 a 18.30 hodin Vám poskytujeme se zakrytím osobních údajů účastníků dle GDPR, tzn. kompletně anonymizované. Z obou jednání nebyly pořízeny zápisy.