11/2009

11/2009
Dne 21.9.2009 pí Ing. I. R. podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím požádala o poskytnutí této informace:

„vyhledání dokumentace k pozemku parc.č. 978/36 a 978/15, k.ú. Velká Chuchle".

Informace mu byla v zákonné lhůtě poskytnuta.
(Převzato osobně dne 29.10.2009)