11/2010

Dne 13.12.2010 požádala spol. TMM, s r. o., podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí této informace "vyhledání dokumentace k dostihovému závodišti č. p. 69 v k. ú. Velká Chuchle. "

Informace byla v zákonné lhůtě poskytnuta.