11/2013

Dne 17.4.2013 pan Ing. J.Š. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informace, týkající se žádosti o kopii písemného stanoviska IŽP ze dne 12.4.2013 (pozemek v k.ú. Malá Chuchle) a žádosti o vyjádření, zda k pozemku č. 564/9 v k.ú. Velká Chuchle obdržel ÚMČ žádost o pokácení 34 letých Picea abies.

Informace byly v zákonné lhůtě poskytnuty.