12/2011

Dne 15.12.2011 paní R. J. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádala o tuto informaci: „číslo jednací dopisu, datovaný dne 5.1.1998 a zaslaný Státnímu zastupitelství - sepsal starosta Chuchle a 6.1.1998 - obsahuje 18 příloh" Informace o tom, že evidence došlé a odeslané korespondence za rok 1998 byla v roce 2005 skartována, jí byla zaslána v zákonné lhůtě - 19.12.2011

Dne 20.12.2011 V. K. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o tuto informaci:
„Poskytnutí zvukové nahrávky z 19. zasedání ZMČ, konaného dne 19.12.2011."
Informace mu byla v zákonné lhůtě poskytnuta - 27.12.2011

Dne 20.12.2011 Ing. J. Š. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o tuto informaci:
„1. Poskytnutí zvukové nahrávky z 19. zasedání ZMČ, konaného dne 19.12.201 .
2. Poskytnutí odpovědi proč nebyli zastupitelé informování o zrušení linky č. 172".
Informace mu byly v zákonné lhůtě poskytnuty - 28.12.2011