12/2012

12/2012
Dne 19.4.2012 pan V.K. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí této informace:

1.      kdo jmenovitě nařídil provést vymazání příspěvku ID 1382 z diskusního fóra oficiálního webu, kdo výmaz provedl, zda o tom existuje písemný záznam.

2.      sdělení konkrétního důvodu smazání v odpovědi

3.       z jakého prováděcího předpisu se vychází pro posuzování toho, co je důvodem pro smazání příspěvku, především výkladu pojmů a hranice únosnosti.

Informace mu byly v zákonné lhůtě poskytnuty.