12/2014

Dne 30.7.2014 paní J.P. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádala o poskytnutí informace, týkající se otázek pronájmu restaurace Nad poštou, místního referenda a žádosti o poskytnutí kopie smlouvy na elektromobil.

Informace byla v zákonné lhůtě poskytnuta.