12/2019

Dne 11.11.2019 pan R.P. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím opětovně požádal o poskytnutí informace, týkající se vynaložených nákladů na organizování sportovně-kulturních akcí, voleb do EP, SK Čechoslovan Chuchle (právní zastoupení, trestní oznámení aj.) a výběrového řízení na pronájem nebytových prostor v ulici Kazínská 8/5“Informace mu byly v zákonné lhůtě poskytnuty:

1) Na akci pedikúra pro seniory konané dne 4.10.2019 byl městskou částí poskytnut pouze nebytový prostor v ulici Kazínská 8/5.

2) Akce Chuchelské vinobraní 2019 bylo pořádáno městskou částí, přičemž náklady činily cca 117.000,- Kč (pronájem podia, nákup party stanu, osvětlení, dárkové skleničky, reklama, grafika, roznos letáků, pohoštění, OSA, úklid) a příjem ze vstupného činil 20.510,- Kč.

3) Fotbalový turnaj „Pohár starostky“, který proběhl dne 14.9.2019 byl organizován městskou částí, přičemž náklady činily cca 43.000,- Kč (z toho pohoštění 12.784,- Kč) a příjem ze zápisného činil 1.200,- Kč.

4) Městská část uhradila nad zákonný limit pro členy okrskových volebních komisí v rámci voleb do EP celkem 2.338,56 Kč (z toho 1.114,56 Kč za občerstvení – vody, káva apod., 1.224,- Kč za obědy a večeře – celkem 34 porcí za cenu 118,- Kč/ks).

5) Městská část vyčerpala – použila od začátku roku 2019 do podání žádosti na „pohoštění zastupitelů a další pohoštění jiných osob“ v kapitole 6171 položka 5175 celkem 31.484,03 Kč. Rozpočtová úprava byla provedena usnesením ZMČ č. 7/2019 ze dne 23.9.2019 (bod 7/2-1).

6) Městská část vynaložila na zastupování právní kanceláří ve věci SK Čechoslovan Chuchle do dne podání žádosti celkem 239.071,80 Kč.

7) Městská část vynaložila na údržbu fotbalového hřiště od začátku volebního období 2018 do dne podání žádosti celkem 9.317,- Kč na ošetření trávníku.

8) Městská část neuhradila na vypracování podkladů týkající se pronájmu nebytových prostor v ulici Kazínská 8/5, Praha 5 – Velká Chuchle společnosti Tender Solution s.r.o. žádnou fakturu.

9) Městská část nepodala trestní oznámení na spolek SK Čechoslovan Chuchle a ani tazatel ve svém dotazu č. 9 neuvádí žádné skutečnosti, které by nasvědčovali trestně právnímu jednání.

10) Majetek z dočasné výdejny jídel základní školy umístěný v Kazínské 8/5 je v evidenci základní školy, nebyl dosud prodán ani vyřazen, toto včetně jeho znovupoužití je v současnosti řešeno ZMČ schválenou likvidační komisí na návrh vedení základní školy a dále ve spolupráci účetních městské části a základní školy zejména z důvodu zařazení některého (vybraného) majetku do nové kuchyně (jídelny) umístěné ve zkolaudované přístavbě školy.

11) Městská část vydala za právní služby a různé konzultace od začátku volebního období 2018 do dne podání žádosti celkem 411.411,63 Kč.