12/2020

Dne 20.7.2020 pan Ing. J.Š. požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informace, týkající se:

 1. Dne 20.7.2020 při osobním dotazu na p. Melichara, zda se uskutečnilo v červenci 2020 jednání „Výbor sociální, kultury sportu: předseda Mgr. Martin Melichar“, zněla odpověď že ano a zastupitelé obdrželi pozvánku.

 2. Žádám o písemný doklad, kde dle jednacího řádu zastupitelstva, obdrželi zastupitelé písemně pozvání na toto jednání.

 3. Žádám o zápis z tohoto jednání.

 4. Žádám o informaci, kdy a kde se budou projednávat soudní žaloby „Čechoslovan versus Chuchle“.

 5. Žádám o informaci, zda dle webu je stále předsedkyně „Výbor kontrolní: předseda Monika Krylová“.

  Informace mu byly v zákonné lhůtě poskytnuty
  :
  K žádosti sděluje povinný subjekt následující informace:

K požadavku č. 1) žádosti:

Jednání výboru sociálního, kultury a sportu ZMČ se uskutečnilo dne 1.7.2020 s tím, že bylo zjištěno neodeslání pozvánky zastupitelům dle jednacího řádu zastupitelstva původní tajemnicí výboru pí Ivetou Kesslerovou, která ukončila ke dni 30.6.2020 pracovní poměr a zároveň v měsíci červnu 2020 postupně dočerpávala řádnou dovolenou (pozn. - s účinností od 1.7.2020 byla zastupitelstvem jmenována nová tajemnice Ing. Iveta Stašková).

K požadavku č. 2) žádosti:

Viz odpověď v bodu 1.

K požadavku č. 3) žádosti:

Zápis z jednání výboru sociálního, kultury a sportu ZMČ ze dne 1.7.2020 je v současnosti dokončován novou tajemnicí výboru a bude předán k podpisu předsedovi výboru (souvisí s ukončením pracovního poměru uvedeného v bodu 1). Po jeho podpisu bude promptně zveřejněn na webové stránce MČ (www.chuchle.cz/samospráva).

K požadavku č. 4) žádosti:

Všechny podané soudní žaloby „Čechoslovan versus Chuchle“ se projednávají u Obvodního soudu pro Prahu 5, Praha 1, Hybernská ul. (příp. u odvolacího soudu) s tím, že v současnosti je stanoven aktuální termín týkající se žaloby na určení vlastnického práva k nemovitostem – budově, a to dne 10.8.2020.

K požadavku č. 5) žádosti:

Paní Monika Krylová svou rezignací na mandát zastupitele místního zastupitelstva skončila zároveň ve funkci předsedkyně výboru kontrolního ZMČ, na webové stránce MČ již byla učiněna příslušná změna.