12/2021

Dne 4.4.2021 pan R.P. požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací následujícího znění:

1) Zaslání textu zpětvzetí odvolání proti Rozhodnutí o napojení stavby
2) Zaslání veškeré dokumentace mezi ÚMČ V. Chuchle a právníkem, který toto zpětvzetí vypracovával
3) Sdělení a zaslání faktur za toto zpětvzetí i s objednávkou.
4) Zaslání faktur za 2 vypracovaná odvolání do Rozhodnutí o napojení stavby:
a) Na stavbu nadjezdu
b) Na připojení komunikací (nadjezd)

Informace mu byly poskytnuty:

K otázce č. 1:

Zasíláme Vám text zpětvzetí odvolání účastníka proti územnímu rozhodnutí ze dne 8.11.2019, č.j. 011150/19/OVDŽP.

K otázce č. 2:

Zasíláme Vám veškerou komunikaci mezi MČ Praha - Velká Chuchle a panem Mgr. Robertem Plickou (PLICKA & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o., IČ 07524242), a to emailovou korespondenci včetně komunikace s užitím systému datových zpráv a příslušných doručenek (dodejek datových zpráv).

K otázce č. 3:

Zasíláme Vám právě obdrženou fakturu č. 2021122 ze dne 14.4.2021 (splatnost dne 28.4.2021) týkající se mj. „zpětvzetí odvolání" vystavenou společností PLICKA & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o., IČ 07524242. Objednávka č.j. 854/2021 ze dne 22.3.2021 (viz předchozí bod).

K otázce č. 4:

Zasíláme Vám faktury č. 2020570 ze dne 12.1.2021, č. 2021045 ze dne 12.2.2021 a č. 2021087 ze dne 12.3.2021 týkající se vypracování odvolání na stavbu nadjezdu a připojení ke komunikaci vystavené společností PLICKA & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o., IČ 07524242.