1/2009

Dne 7.1.2009 paní J.V. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádala o poskytnutí těchto informací:

1. zpřístupnění dokumentu z roku 2005, týkajícího se územního rozhodnutí ve věci komunikačního propojení přes ČD ve Velké Chuchli.
2. zpřístupnění písemného zápisu, ve kterém se zastupitelstvo MČ Praha - Velké Chuchle vyjadřuje k dokumentaci pro územní rozhodnutí ve věci komunikačního propojení přes ČD ve Velké Chuchli.

Informace jí byly v zákonné lhůtě poskytnuty.
(Dopis odeslán poštou dne 27.1.2009)