12/2009

12/2009

Dne 10.12.2009 pan M.D. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí této informace:

 
„Kopie audiozáznamu na CD ze 6. zasedání zastupitelstva MČ Praha - Velká Chuchle konaného dne 29.6.2009."

Informace mu byla v zákonné lhůtě poskytnuta. (CD předáno osobně dne 21.12.2009).