12/2010

Dne 21.12.2010 Ing. J.Š. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí této informace:

Měsíční částka mzdového fondu (za měsíc prosinec 2010) vyplacena:
a) zatupitelům MČ
b) úředníkům ÚMČ
c) manuálním pracovníkům ÚMČ

2. Zůstatky na účtech ÚMČ ke dni převzetí úřadu novým starostou p. Melicharem

Informace mu byla v zákonné lhůtě poskytnuta.