12/2013

Dne 20.5.2013 pan Ing. J.Š. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informace, týkající se žádosti o kopii patřičného povolení ke kácení živých stromů na pozemku v ul. Na Cihelně dne 15.5.2013.

Informace byly v zákonné lhůtě poskytnuty.