13/2012

13/2012
Dne 19.4.2012 pan V.K. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí této informace:

1.      sdělení konkrétního zdůvodnění porušení pravidel diskuse, včetně uvedení závadnosti textů

2.      proč jsem nebyl úředním postupem písemně informován o tomto trvalém zákazu

3.      uvedení a citace právní normy

4.      sdělení jména a funkce úřední osoby, která takto rozhodla a která zablokování fyzicky provedla

5.      poskytnutí kopie písemného rozhodnutí o zákazu přístupu vkládání příspěvků pana V.K.

6.      sdělení skutečnosti, zda již byl v obdobném rozsahu někomu z občanů zamezen přístup v podávání příspěvků, žádost o vypracování seznamu.

Informace mu byly v zákonné lhůtě poskytnuty.