13/2014

Dne 6.8.2014 pan D.H. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informace, týkající se kopií kandidátních listin do komunálních voleb, podaných registračnímu úřadu dle zákona o volbách do zastupitelstev obcí.

Informace byla v zákonné lhůtě poskytnuta.