13/2019

Dne 20.11.2019 pan S.F. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím  požádal o poskytnutí informace ve znění:

"na oficiálním webu MČ Praha-Velká Chuchle www.chuchle.cz byla dne 19.11.2019 v článku „Informace k mimoúrovňovému křížení v Chuchli“ veřejnosti sdělena informace, cituji: „MČ obdržela informaci, že bylo dne 30.10.2019 podáno trestní oznámení na bývalého starostu Stanislava Fresla pro podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 TZ“. Článek je datován 18.11.2019 a podepsán osobami Lenka Felix, Robert Mařík a Martin Melichar. Zřejmě starostka a místostarostové MČ Praha-Velká Chuchle. Žádám o poskytnutí kopii dokladů, na jejichž základě byla informace k mé osobě sdělena veřejnosti. V případě neexistence takových dokladů žádám o písemné sdělení konkrétních podkladů, na základě kterých byla tato informace taktéž sdělena veřejnosti.“

Žádost o poskytnutí informace žadatele S.F. ze dne 20.11.2019 se dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím odmítá.