13/2021

Dne 7.4.2021 pan R.P. požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací následujícího znění:

1) Žádám o informaci, kolik MČ vydala finančních prostředků od 1.12.2018 - 4.12.2020 za právní služby, které se týkají vypracování odpovědí na žádosti občanů podle § 106 o svobodném přístupu k informacím, hodnocení komentářů občanů na FB a podobně. A jaká právní kancelář nebo právní zástupce odpovědi vypracoval.

2) Žádám o informaci, kolik MČ vydala finančních prostředků od 4.12.2020 - 7.4.2021 za právní služby, které se týkají vypracování odpovědí na žádosti občanů podle § 106 o svobodném přístupu k informacím, hodnocení občanů na FB a podobně. A jaká právní kancelář nebo právní zástupce odpovědi vypracoval.

3) Žádám o informaci, kolik MČ vydala finančních prostředků od 1.12.2018 - 7.4.2021 za právní služby (analýzy - vypracování odpovědí atd.), které se týkají vypracování odpovědí právní kanceláří pro MČ na různá ROZHODNUTÍ MHMP ohledně § 106 o svobodném přístupu k informacím, vztahující se k mé osobě. A jaká kancelář, nebo právní zástupce odpovědi vypracoval.

4) K otázkám číslo 1 - 2 - 3 žádám i faktury s uvedením úkonu

5) Žádám o informaci kolik stála právní analýza komentáře na FA, kterou dělala právní kancelář Plicka a Partners (Potencionální střet zájmu Facebook)

Informace mu byly poskytnuty:

K otázce č. 1:
MČ vydala za právní služby (vypracování odpovědí na žádosti občanů podle zákona o svobodném přístupu k informacím) v období od 1.12.2018 do 4.12.2020 celkem 93.320,- Kč bez DPH. Odpovědi vypracovaly dvě advokátní kanceláře, a to PLICKA & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o. (IČ 07524242) a SOLIL, LINKE, RICHTR & spol., advokátní kancelář (IČ 05686521).

K otázce č. 2:
MČ vydala za právní služby (vypracování odpovědí na žádosti občanů podle zákona o svobodném přístupu k informacím) v období od 4.12.2020 do 7.4.2021 celkem 16.650,- Kč bez DPH. Odpovědi vypracovala jedna advokátní kancelář, a to SOLIL, LINKE, RICHTR & spol., advokátní kancelář (IČ 05686521).

K otázce č. 3:
MČ vydala za právní služby (analýzy - vypracování odpovědí atd.) týkající se vypracování odpovědí pro MČ na různá ROZHODNUTÍ MHMP podle zákona o svobodném přístupu k informacím vztahujícím se k osobě žadatele v období od 1.12.2018 do 7.4.2021 celkem 66.591,25 Kč bez DPH. Odpovědi vypracovala jedna advokátní kancelář, a to SOLIL, LINKE, RICHTR & spol., advokátní kancelář (IČ 05686521).

K otázce č. 4:
K otázkám č. 1 - 2 - 3 Vám zasíláme faktury včetně příloh s popisem poskytnutých právních služeb, a to č. 190100075 ze dne 13.8.2019, č. 2019445 ze dne 15.12.2019, č. 2019446 ze dne 15.12.2019, č. 2019470 ze dne 15.1.2020, č. 20200002 ze dne 29.1.2020, č. 2020092 ze dne 21.3.2020, č. 20200009 ze dne 25.3.2020, č. 2020158 ze dne 15.4.2020, č. 20200023 ze dne 2.7.2020, č. 2020381 ze dne 20.8.2020, č. 20200032 ze dne 21.8.2020, č. 20200048 ze dne 12.11.2020, č. 2020570 ze dne 12.1.2021, č. 2021014 ze dne 16.2.2021 a č. 2021017 ze dne 2.3.2021.

K otázce č. 5:
MČ nehradila žádnou právní analýzu komentáře na FA společnosti PLICKA & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o., IČ 07524242.