13/2010

Dne 28.12.2010 pan Z.V. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí kopií zvukových záznamů z jednání zastupitelstev : č. 1/2010, 4/2010, 7/2010 a 8/2010.

Informace (kromě zvuk.záznamu ze 4. zasedání ZMČ 2010, které nebylo nahráváno) mu byly v zákonné lhůtě poskytnuty.