13/2013

Dne 19.6.2013 pan Ing. J.Š. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informace, týkající se výzvy k podání návrhu na uzavření Smlouvy o dílo na vypracování technicko-ekonomické studie mimoúrovňového křížení ul. Starochuchelská s tratí ČD ze dne 11.6.2013. 

Informace byly v zákonné lhůtě poskytnuty.