14/2013

Dne 10.7.2013 pan Ing. V.Č. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informace, týkající se stavby nazvané "Stavební úpravy č.p. 376" na pozemku č. parc. 535 a 536 v k.ú. Velká Chuchle.  

Informace byly v zákonné lhůtě poskytnuty.