14/2014

Dne 1.10.2014 pan Ing. J.Š. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informace, týkající se předložení povolení k vjezdu těžkých nákladních aut do ul. Dolomitová a Na cihelně, povolení na zábor veřejného prostranství na části pozemku č.k. 1038 a vyjádření starosty, jak vyřešil poškození chodníků a travnatého svahu (fota).

Informace byly v zákonné lhůtě poskytnuty.