14/2020

Dne 30.9.2020 pan R.P. požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informace, týkající se následujícího textu, a to „kolik MČ vynaložila finančních prostředků na veškeré právní služby od 1.1.2020 do 29.9.2020. Zároveň žádám o rozepsání celkové částky na právní služby od 1.1.2020 do 29.9.2020, a to konkrétně za co (jaký právní úkon), v jaké výši a jaké právnické firmě – (advokátu) byla ta která částka vyplacena, popřípadě fakturována“.

Informace mu byly poskytnuty:

MČ v období od 1.1.2020 do 29.9.2020 vynaložila (uhradila dle předložených faktur) celkem 620.816,53 Kč včetně DPH na veškeré právní služby dvěma advokátním kancelářím, a to JUDr. Martinu Solilovi, advokátu, Vodičkova 39/791, 110 00 Praha 1 (IČ 05686521) a advokátní kanceláři PLICKA&PARTNERS, s.r.o., Národní 58/32, 110 00 Praha 1 (IČ 07524242). K této žádosti jsou přiloženy kopie předmětných faktur a příloh obsahujících datum, popis a počet hodin za jednotlivé právní úkony.