15/2013

Dne 29.7.2013 pan Ing. J.Š. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informace, týkající se pěti otázek (citace na webu MČ, přehled firem při reko. MŠ, oprava márnice, nabídka spol. Sedermin s.r.o. a údržba chodníků).  

Informace byly v zákonné lhůtě poskytnuty.