15/2014

Dne 6.10.2014 pan Ing. M.N. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informace, týkající se vyčleněných nástěnek nebo jiných podobných ploch pro vylepení volebních plakátů ve smyslu zákona o volbách do zastupitelstev obcí.

Informace byly v zákonné lhůtě poskytnuty.