15/2018

Dne 3.12.2018 paní M.Z. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádala o poskytnutí informace, týkající se  "sdělení počtu evidovaných psů v městské části, a to včetně psů osvobozených od poplatků (asistenční, záchranářské aj.)."

Informace jí byly v zákonné lhůtě poskytnuty:
MČ Praha-Velká Chuchle má ke dni 6.12.2018 v evidenci celkem 255 psů, a to včetně psů osvobozených od poplatků.