150. let od narození Alfréda Nikodéma

Alfréd Nikodém

25. 3. 1864 - 30. 10. 1949.

Sportovní plavec, zakladatel otužileckých plaveb na Vltavě, civilním povoláním zlatník ze pražského Starého města, ale také autor  publikace vzpomínek z cest a sportovních dojmů.

K upoutání pozornosti diváků volil netradiční metody - v ledové vodě plaval ve vojenské uniformě s puškou na zádech nebo s nohama v pytli. Poprvé plaval o Vánocích ve Vltavě se skupinkou otužilců v roce 1923. O pět let později se podobného setkání účastnilo už 63 plavců. Naposledy plaval Nikodém o Vánocích ve Vltavě v roce 1945, jeho následovníci později v tradici vánočních plaveb pokračují dodnes – ve formě Memoriálu Alfréda Nikodéma, který se koná každoročně na sv. Štěpána.

Je poměrně málo známo, že Alfréd Nikodém byl všestranným sportovcem aktivně se účastnil běžeckých a chodeckých závodů. V roce 1925 absolvoval u příležitosti 75. narozenin prezidenta T. G. Masaryka štafetový běh z Hodonína do Prahy v délce 305 kilometrů. To již žil ve Velké Chuchli a o rok později aktivně podpořil vznik SK Čechoslovan Chuchle (fotbalový klub dodnes uděluje každoročně putovní pohár Alfréda Nikodéma svému nejaktivnějšímu členovi). Je pohřben na Vyšehradském hřbitově.

Vzpomínkovou akci u příležitosti jubilea lze shlédnout v reportáži na TV Metropol, odkaz zde.

Od 29. 5. 2012 má Chuchle i Nikodémovu ulici.

Nikodémova Alfred Nikodém, 1864 – 1949, sportovní plavec a zakladatel otužileckých plaveb na Vltavě. Část života prožil v Chuchli. Vychází severovýchodním směrem z ulice K višňovému sadu jihovýchodně od ulice Závodní a slepě končí.


Mgr. Tomáš Hromádka
kronikář MČ Praha - Velká Chuchle

Alfréd Nikodém - foto z archivu České otužilecké unie

Afréd Nikodém s vlastnoručním podpisem

foto uliční cedule "Nikodémova" ve Velké Chuchli