16/2020

Dne 7.10.2020 společnost EDGE Reality s.r.o. požádala podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informace, týkající se: „sdělení informací, na základě jakého titulu byla odvezena reklamní zařízení, na nichž měla naše společnost reklamu (přiložený seznam 55 reklamních zařízení) a požadavku o zaslání kopie seznamu, jaká reklamní zařízení byla dále odstraněna na území města Prahy“.

Informace jí byly v zákonné lhůtě poskytnuty.

K žádosti sděluje povinný subjekt následující informaci – Městská část Praha – Velká Chuchle dotčená reklamní zařízení neodstraňovala, neboť k takovéto činnosti nemá žádné kompetence; navíc seznam umístění dotčených reklamních zařízení je situován v ulicích mimo území naší městské části. Co se týká Vašeho požadavku o zaslání kopie seznamu, jaká reklamní zařízení byla dále odstraněna na území města Prahy také nemůžeme vyhovět, neboť žádný takový seznam městská část nemá.