16/2014

Dne 8.10.2014 pan Ing. J.Š. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informace, týkající se poskytnutí kopie znaleckého posudku (alej hlohů v ul. Starochuchelská), otázky ve kterém bodě zápisu z minulého ZMČ je uvedeno, jak a s jakým výsledkem byla studie projednána a sdělení jména garanta odborné výsadby hlohů.

Informace byly v zákonné lhůtě poskytnuty.