17/2012

Dne 9.5.2012 pan R.P. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o tuto informaci:

1. Co je náplní práce vedoucího pečovatelské služby

2. Pracuje ved. peč. služby na plný úvazek 3. Kolik klientů uzavřelo smlouvu s peč.službou do dne Vaší odpovědi.

4. Jak velkou finanční částku vybrala peč.služba od klientů na úhradách do dne Vaší odpovědi.

5. Proč je peč. služba Velká Chuchle poskytována v rámci MČ Praha – Zbraslav ?

Informace mu byla v zákonné lhůtě poskytnuta.