17/2014

Dne 29.10.2014 pan J.V. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádal o poskytnutí informace, týkající se komunálních voleb do místního zastupitelstva (sdělení ulic bez registrovaných voličů).

Informace byly v zákonné lhůtě poskytnuty.