17/2021

Dne 24.5.2021 pan P.Š. požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací následujícího znění:

1. kdy bude tato lávka postavena?
2. jak bude probíhat výstavba?
3. jak dlouho bude lávka stát?
4. vzhledem k tomu, že by měla stát v bezprostřední blízkosti našeho domu „U skály 187/4" a měla by být podstatně vyšší než poslední obytné podlaží zmíněného domu, jak bude zabráněno výhledu z lávky a schodiště do oken budovy?
5. bude po demontáži lávky prostor vrácen do původního stavu (hliněný val, osázený zelení a dřevinami, které nás alespoň zčásti chrání před hlukem a prachem z rušné křižovatky u železničního přejezdu)?
6. budeme přizváni k jednání co by účastníci stavebního řízení?
7. proč se rovnou nepostaví plánovaný podchod pro pěší, který je závislý na budoucím nadjezdu nebo podjezdu?

Informace mu byly poskytnuty:

K žádosti sděluje povinný subjekt následující informace:
předmětné informace týkající se plánované výstavby provizorní lávky pro pěší v blízkosti železničního přejezdu ve Velké Chuchli byly prvním místostarostou MČ vyžádány u investora stavby (Správa železnic, s.o., Stavební správa západ, IČ 709 94 234) - tyto informace ze dne 21.5.2021 Vám zasíláme včetně Opravného rozhodnutí Drážního úřadu, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha ze dne 25.3.2021 s tím, že aktuální informace je možné získat dotazem přímo u investora akce (viz kontakty uvedené na písemnosti).

Zároveň Vám sdělujeme, že tato problematika byla projednána na zasedání místního zastupitelstva dne 24.5.2021 (bod 6.1. na straně 13 a 14 s níže uvedeným usnesením na www.chuchle.cz/samospráva/zápisyzjednáníZMČ/rok2021/zápisč.4zedne24.5.2021).

USNESENÍ ZMČ č. 4/2021 (bod 4/6-1)
ZMČ bere na vědomí projednání plánované výstavby provizorní lávky pro pěší ve Velké Chuchli nad železniční tratí s tím, že tento záměr bude s investorem dále projednávat výbor pro rozvoj železniční dopravy a její vliv na obyvatele Velké a Malé Chuchle.