18/2012

Dne 25.6.2012 paní R.J. podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádala o nahlédnutí do materiálů, které jsou podkladem pro jednání zastupitelstva MČ P-VCH dne 25.6.2012.

Informace jí byla v zákonné lhůtě poskytnuta. Na místě nahlédla do podkladů.