18/2013

Dne 3.9.2013 Česká pirátská strana. Dalimilova 6, 130 00  Praha 3 (IČ: 71339698), podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádala o poskytnutí informace, týkající se existence vyčleněných nástěnek nebo jiných podobných ploch pro vylepení volebních plakátů ve smyslu zákona o volbách do Parlamentu ČR.

Informace byly v zákonné lhůtě poskytnuty.