18/2020

Dne 16.12.2020 pan Ing. J.Š. požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informace, týkající se poskytnutí

1. kopie dokumentů, o kterých na zastupitelstvu mluvil p. Melichar při odpovědi paní z iniciativy „lepší chuchle" MUDr. A. Kobesové, ohledně podjezdu, a o které jsem jako zastupitel požádal,
2. dále vás chci požádat o kopii rozsudku v kauze „čechoslovan Chuchle" jelikož je směšná odpověď pana Melichara, že do doby nabytí právní moci je tajný,
3. ještě chci požádat o částku vyplacenou v roce 2020 za právní služby (Plicka&Partners),
4. souhrn vyplacených odměn všem zaměstnancům úřadu MČ Velká Chuchle za rok 2020.

Informace mu byly v zákonné lhůtě poskytnuty:

K žádosti sděluje povinný subjekt následující informace:

K požadavku č. 1) žádosti:
Předmětné dokumenty týkající se problematiky mimoúrovňového křížení železničního přejezdu ve Velké Chuchli jsou průběžně (aktuálně) zveřejňovány na webové stránce městské části, a to v rámci úřadem MČ vkládaných aktualit, v záložce www.chuchle.cz/rozvojchuchle nebo také www.chuchle.cz/samospráva/zápisyzvýborůZMČ, kde jsou zveřejněny zápisy z jednání výborů ZMČ, zejména výboru dopravy a výboru mimoúrovňového křížení.
Kopie písemných vyjádření DOSS k současné situaci mimoúrovňového křížení železničního přejezdu zejména kompetentních orgánů MHMP, TSK a PČR byly vloženy na stránku www.chuchle.cz/rozvojchuchle/mimoúrovňovékříženíul.Starochuchelskáaželeznice.

K požadavku č. 2) žádosti:
Kopie Rozsudku jménem republiky (č.j. 20 C 88/2019 - 151) týkající se určení vlastnického práva k nemovitostem - budově č.p. 418 (SK Čechoslovan Chuchle) byla rozeslána prostřednictvím emailu (dle pokynu starostky MČ) pro vlastní potřebu všem členům místního zastupitelstva (bez zveřejnění) dne 17.12.2020 v 7:47 hodin.

K požadavku č. 3) žádosti:
V roce 2020 bylo vyplaceno advokátní kanceláři PLICKA&PARTNERS, s.r.o., Národní 58/32, 110 00 Praha 1 (IČ 07524242) za poskytnuté právní služby celkem 345.418,- Kč včetně DPH.

K požadavku č. 4) žádosti:
Souhrn vyplacených odměn všem zaměstnancům městské části Praha - Velká Chuchle zařazených do úřadu městské části za rok 2020 činil celkem 558.000,- Kč.